Thứ Năm, 19 tháng 4, 2018

CON ĐƯỜNG CHÂN CHÍNH.

1. Nếu bạn muốn cuộc sống được bình an, hạnh phúc, phước báu dài lâu, bạn phải học và hành theo Thượng Tọa Bộ. Đây là con đường duy nhất để có được những lợi ích này. Không có con đường nào khác để có được những lợi ích này.

CHÂN LÝ MỘT CON ĐƯỜNG

Như thắng cảnh giữa đồng,
Hướng ngắm tùy ở người;
Cũng vậy, trong cuộc sống,
Quan điểm chưa hẳn đồng.

Thứ Hai, 16 tháng 4, 2018

SÁU LỢI ÍCH LỚN CHO NGƯỜI ĐẾN CHÙA.

Phật tử Nguyen Thi Quyen bày tỏ:
Bạch Thầy! Con đã đọc câu chuyện trên (1). Trong giáo lý nhà Phật, con từng nghe tất cả chúng sanh đều có Phật tánh nhưng vì bị vô minh che lấp nên tâm bất an. Vậy để tâm không còn bất an thì phải tự mình phá đi cái màn vô minh ấy (tự mình đốt đuốc lên mà đi) thì sẽ trực chỉ chơn tâm, kiến tánh thành Phật. Như vậy theo con hiểu đâu thể cầu xin Đức Phật, hoặc cầu xin chính bản thân mình mà được. Nhưng nếu nói như vậy thì tại sao các chúng sanh đến chùa để cầu nguyện? Theo con, đến chùa không phải để cầu nguyện mà để nương theo hạnh Phật và Phật lực của các Ngài, từ đó dần dần sẽ gỡ được cái bức màn vô minh tùy theo bản thân mình có giác ngộ được chưa và tu hành có rốt ráo chưa? "Con nghĩ như vậy đúng không Thầy?" A Di Đà Phật.

CON CẦU XIN NGÀI

Một lần Phật Tánh thấy Tâm Bất An vào chùa quỳ trước tôn tượng Đức Phật, chắp tay vái lạy cầu xin Đức Phật cứu khổ cứu nạn, ban bố phước lành. Phật Tánh hỏi Tâm Bất An:

Này Tâm Bất An! Ông đang cầu xin ai vậy?

Thứ Ba, 3 tháng 4, 2018

Phẩm: LẮNG NGHE VÀ THẤU HIỂU

Thuộc Đại Trí Bộ.
---
* Nguyễn Đức Quang: 
Thưa Thầy! Nếu như được nghe những lời thuyết từ một vị Phật quá khứ thì ta có nên tin hay không? Và có nên tin vào các vị đang thuyết giảng pháp rất nhiều như bây giờ hay không? Hay ta chỉ tin vào những thứ ta tự chiêm nghiệm, tự học hỏi, tự giác ngộ. Vậy đâu sẽ là khởi đầu những thắc mắc của Phật tử như chúng con. Kính mong Thầy hoan hỷ giảng giải cho con thông chỗ này.

PHẨM: LÝ CÔNG ĐỨC VÀ PHƯỚC BÁU.

Thuộc Đại Tâm Bộ.
Pháp Không Chân Như.

"Chư Phật tử! Phước báu như tiền bạc, nó sẽ cạn kiệt dần nếu không thường xuyên hành để tích lũy phước báu. Công đức như chất kim cương, không bao giờ bị hao mòn. Thành tựu công đức là lộ trình trực tiếp đưa đến giải thoát, đạt được niết bàn, chứng đắc quả vị Phật. Thành tựu phước báu không phải là lộ trình trực tiếp đưa đến giải thoát, đạt được niết bàn, chứng đắc quả vị Phật."
---